دریافت و فعال سازی سامانه پیام کوتاه
خط اختصاصی

خط اختصاصی ارسال پیامک

همانند اپراتورهای تلفن های همراه، خطوط اختصاصی ارسال پیامک تبلیغاتی و خدماتی نیز دارای اپراتورهای مختلف می باشند. تفاوت اپراتورهای ارسال پیامک در سرشماره های ارسال اس ام اس و همچنین خدمات آنها می باشد. شما می توانید با خرید خط اختصاصی امکان ارسال و دریافت پیامک و همچنین مدیریت پیامک های خود را داشته باشید.

مشاوره تخصصی
ثبت نام رایگان
تفاوت اپراتورها
ارسال پیامک انبوه با اپراتورهای مختلف تفاوت‌هایی در سرشماره ارسال پیامک، سیاست کاری و خدمات خود دارند.
تفاوت ارقام
تعداد ارقام خطوط و کوتاهی و رند بودن خطوط تفاوتی در کاربرد و خدمات خطوط اختصاصی ندارد و فقط در جنبه تبلیغاتی استفاده می شود.
تفاوت خطوط
اپراتورهای ارسال پیامکی دارای سرشماره های مختلف، خدمات و همچنین ویژگی ها و خصوصیات مختص به خود می باشند.

خطوط اختصاصی اپراتور ۱۰۰۰

پیش شماره ۱۰۰۰، از اپراتور‌ها و خطوط قدیمی محسوب می‌شود . سرعت ارسال این خطوط بالاست و مراکز و سازمان‌های دولتی و خصوصی زیادی از این خطوط استفاده می‌کنند. هزینه خرید شماره اختصاصی ارسال پیامک با اپراتور ۱۰۰۰ به شرح زیر است.

پبش شماره
تعداد ارقام
قیمت سفارشی (تومان)
قیمت غیر سفارشی (تومان)
۱۰۰۰XXXXXXXXXX
14
99000
49000
۱۰۰۰XXXXXXXXX
13
130000
65000
۱۰۰۰XXXXXXXX
12
325000
162500
۱۰۰۰XXXXXXX
11
455000
227500
۱۰۰۰XXXXXX
10
1040000
520000
۱۰۰۰XXXXX
9
1560000
780000
۱۰۰۰XXXX
8
6500000
2600000
۱۰۰۰XXX
7
استعلام شود
استعلام شود
مزایا و ویژگی‌های اپراتور ۱۰۰۰ ارسال پیامک
تعرفه ارسال پیامک مناسب
سرعت بالا در ارسال اس ام اس
قابلیت دریافت گزارش دقیق از کمپین های ارسالی
قابلیت انتخاب خط پس از پیش شماره ۱۰۰۰ تا ۱۴ رقم
عدم نیاز به تمدید سالیانه (با توجه به سیاست اپراتور امکان تغییر دارد)
بازگشت هزینه پیامک های لیست سیاه مخابراتی (بلک لیست مخابراتی)

خطوط اختصاصی اپراتور ۲۰۰۰

اپراتور ۲۰۰۰ تعرفه ارسال پیامک و قیمت خطوط اختصاصی بالاتری نسبت به بقیه ی اپراتورها دارد ولی کامل ترین بازگشت هزینه پیامک های ناموفق را در بین اپراتورهای دیگر داراست.

پبش شماره
تعداد ارقام
قیمت (تومان)
2۰۰۰XXXXXXXX
12
استعلام شود
2۰۰۰XXXXXXX
11
استعلام شود
2۰۰۰XXXXXX
10
استعلام شود
2۰۰۰XXXXX
9
استعلام شود
2۰۰۰XXXX
8
استعلام شود
مزایا و ویژگی‌های اپراتور ۲۰۰۰ ارسال پیامک
سرعت بالا در ارسال اس ام اس
خرید خط اختصاصی فقط بصورت سفارشی
قابلیت انتخاب خط پس از پیش شماره ۲۰۰۰ تا ۱۲ رقم
نیاز به تمدید سالیانه (هرسال حدود ۷۰ درصد مبلغ خرید اولیه خط)
بازگشت هزینه پیامک های لیست سیاه مخابراتی (بلک لیست مخابراتی)
بازگشت هزینه های پیامک های نرسیده به گوشی پس از دریافت دلیوری پیامک

خطوط اختصاصی اپراتور ۳۰۰۰

اپراتور ۳۰۰۰ ارسال اس ام اس، از اپراتورهای قدیمی ارسال پیامک می‌باشد و مورد توجه سازمان‌های دولتی و خصوصی است که با توجه به سابقه‌ی اپراتور، از آن استفاده می‌نمایند. خرید شماره اختصاصی ارسال پیامک با اپراتور ۳۰۰۰ هوشمندانه است.

پبش شماره
تعداد ارقام
قیمت (تومان)
3۰۰۰XXXXXXXXXX
14
استعلام شود
3۰۰۰XXXXXXXXX
13
استعلام شود
3۰۰۰XXXXXXXX
12
استعلام شود
3۰۰۰XXXXXXX
11
استعلام شود
3۰۰۰XXXXXX
10
استعلام شود
3۰۰۰XXXXX
9
استعلام شود
مزایا و ویژگی‌های اپراتور ۳۰۰۰ ارسال پیامک
تعرفه مناسب ارسال پیامک
سرعت متوسط در ارسال اس ام اس
خرید خط اختصاصی فقط بصورت سفارشی
قابلیت دریافت گزارش دقیق از کمپین های ارسالی
بازگشت هزینه پیامک های لیست سیاه مخابراتی (بلک لیست مخابراتی)
بازگشت هزینه پیامک های لیست سیاه مخابراتی (بلک لیست مخابراتی)
عدم نیاز به تمدید سالیانه (با توجه به سیاست اپراتور امکان تغییر دارد)

خطوط اختصاصی اپراتور ۵۰۰۰۱ (۵۰۰۰۹)

سرعت ارسال بالا به همراه هزینه مناسب ارسال پیامک تبلیغاتی موجب جذب مشترکین زیادی برای این اپراتور شده است. سامانه پیامکی خود را با این خط اختصاصی راه‌ بیاندازید و به دنیای فروش سلام کنید.

پبش شماره
تعداد ارقام
قیمت سفارشی (تومان)
قیمت غیر سفارشی (تومان)
۵۰۰۰۱XXXXXXXXX
15
67600
6500
۵۰۰۰۱XXXXXXXXX
14
83200
13000
۵۰۰۰۱XXXXXXXX
13
208000
65000
۵۰۰۰۱XXXXXXX
12
416000
130000
۵۰۰۰۱XXXXXX
11
832000
260000
۵۰۰۰۱XXXXX
10
1248000
520000
۵۰۰۰۱XXXX
9
1664000
780000
۵۰۰۰۱XXX
8
3640000
1040000
۵۰۰۰۱XX
7
استعلام شود
استعلام شود
۵۰۰۰۱X
6
استعلام شود
استعلام شود
مزایا و ویژگی‌های اپراتور ۵۰۰۰۱ (۵۰۰۰۹) ارسال پیامک
تعرفه مناسب ارسال پیامک
سرعت بالا در ارسال اس ام اس
خرید خط اختصاصی فقط بصورت سفارشی
قابلیت دریافت گزارش دقیق از کمپین های ارسالی
قابلیت انتخاب خط پس از پیش شماره ۵۰۰۰۱۰۰۰ (بین ۹ تا ۱۴ رقم)
نیاز به تمدید سالیانه (هرسال حدود ۷۰ درصد مبلغ خرید اولیه خط)
بازگشت هزینه پیامک های لیست سیاه مخابراتی (بلک لیست مخابراتی)

خطوط اختصاصی اپراتور ۵۰۰۰۲ (۵۰۰۰۵)

سرعت ارسال بالای این اپراتور دلیل محبوبیت آن است و هزینه مناسب آن نظرتان را جلب می‌کند. ارسال پیامک تبلیغاتی با این اپراتور بسیار رواج دارد.

پبش شماره
تعداد ارقام
قیمت سفارشی (تومان)
قیمت غیر سفارشی (تومان)
50002XXXXXXXXX
14
83200
13000
50002XXXXXXXX
13
208000
65000
۵۰۰۰2XXXXXXX
12
416000
130000
۵۰۰۰2XXXXXX
11
832000
260000
۵۰۰۰2XXXXX
10
1248000
520000
۵۰۰۰2XXXX
9
1664000
780000
۵۰۰۰2XXX
8
3640000
1040000
۵۰۰۰2XX
7
استعلام شود
استعلام شود
۵۰۰۰2X
6
استعلام شود
استعلام شود
مزایا و ویژگی‌های اپراتور ۵۰۰۰۲ (۵۰۰۰۵) ارسال پیامک
تعرفه مناسب ارسال پیامک
سرعت بالا در ارسال اس ام اس
خرید خط اختصاصی فقط بصورت سفارشی
قابلیت دریافت گزارش دقیق از کمپین های ارسالی
قابلیت انتخاب خط پس از پیش شماره ۵۰۰۰۱۰۰۰ (بین ۹ تا ۱۴ رقم)
نیاز به تمدید سالیانه (هرسال حدود ۷۰ درصد مبلغ خرید اولیه خط)
بازگشت هزینه پیامک های لیست سیاه مخابراتی (بلک لیست مخابراتی)

خطوط اختصاصی اپراتور ۵۰۰۰۴

اپراتور ۵۰۰۰۴ نیز ویژگی های اپراتور ۵۰۰۰۱ را دارد ولی در بین تمامی اپراتورها فقط این خطوط دارای قابلیت ارسال لینک در پیامک تبلیغاتی می‌باشد. با خرید شماره اختصاصی ارسال پیامک ۵۰۰۰۴ نیازی به ارائه مدارک برای ارسال لینک تبلیغاتی ندارید.

پبش شماره
تعداد ارقام
قیمت سفارشی (تومان)
قیمت غیر سفارشی (تومان)
50004XXXXXXXXX
14
130000
26000
50004XXXXXXXX
13
390000
78000
50004XXXXXXX
12
650000
130000
50004XXXXXX
11
1170000
260000
50004XXXXX
10
1560000
520000
50004XXXX
9
2080000
780000
50004XXX
8
3900000
1300000
50004XX
7
استعلام شود
استعلام شود
50004X
6
استعلام شود
استعلام شود
مزایا و ویژگی‌های اپراتور ۵۰۰۰۴ ارسال پیامک
تعرفه مناسب ارسال پیامک
سرعت بالا در ارسال اس ام اس
خرید خط اختصاصی فقط بصورت سفارشی
قابلیت دریافت گزارش دقیق از کمپین های ارسالی
امکان ارسال لینک در پیامک تبلیغاتی بدون نیاز به مدارک
قابلیت انتخاب خط پس از پیش شماره ۵۰۰۰4۰۰۰ (بین ۹ تا ۱۴ رقم)
عدم نیاز به تمدید سالیانه (با توجه به سیاست اپراتور امکان تغییر دارد)
بازگشت هزینه پیامک های لیست سیاه مخابراتی (بلک لیست مخابراتی)

خطوط اختصاصی اپراتور ۰۲۱ و ۰۲۶

این اپراتور امکان ثبت خطوط پیامکی را بصورت یکسان با خط تلفن شهری شما فراهم می کند. البته فقط جهت شماره های تهران و کرج این قابلیت فعال می‌باشد.

پبش شماره
تعداد ارقام
قیمت سفارشی (تومان)
قیمت غیر سفارشی (تومان)
021XXXXXXXX
8
استعلام شود
استعلام شود
021XXXXX
5
استعلام شود
استعلام شود
021XXXX
4
استعلام شود
استعلام شود
مزایا و ویژگی‌های اپراتور ۰۲۱ و ۰۲۶ ارسال پیامک
تعرفه مناسب ارسال پیامک
سرعت بالا در ارسال اس ام اس
ثبت خطوط معادل تلفن ثابت (فقط تهران و کرج)
قابلیت دریافت گزارش دقیق از کمپین های ارسالی
عدم نیاز به تمدید سالیانه (با توجه به سیاست اپراتور امکان تغییر دارد)
بازگشت هزینه پیامک های لیست سیاه مخابراتی (بلک لیست مخابراتی)

خرید شماره پیامکی منحصر به فرد

اینکه شرکت یا سازمان شما داری یک خط اختصاصی پیامک منحصربه‌فرد باشد، برند شما را ماندگارتر و تبلیغات‌تان را موثرتر می‌کند. این مهم نیست که چه چیزی می‌فروشید، مهم این است که چگونه آن را می‌فروشید. خرید شماره پیامکی می‌تواند به یک راه‌ ارتباطی مستقیم و تک‌به‌تک با مشتریان احتمالی شما تبدیل شود.

پنل ارسال پیامک صوتی و متنی خود را راه‌بیاندازید و با یک شماره منحصر‌به‌فرد در بازار سرو‌صدا به‌پا کنید و همه توجه‌ها را به خود جلب کنید.

سوالاتی که می تواند به شما کمک کند…

در صورتی که شما به جز ارسال پیامک، نیاز به دریافت پیامک از سمت مشتری را دارید باید خط اختصاصی برای خود تهیه نمایید. خط اختصاصی پیامکی با شماره ای منحصر به فرد برای شما فعال می گردد و از آن پس شما روی همان شماره ارسال و دریافت پیامک دارید. این نوع از خط ها با پیش شماره های ۱۰۰۰, ۲۰۰۰, ۳۰۰۰, ۵۰۰۰ و ۰۲۱ آغاز می شوند و بعد شماره دلخواه شما قرار خواهد گرفت.

در پنل اس ام اس آموت شما می توانید با خطوط اختصاصی و یا عمومی با پیش شماره ی ۵۰۰۰۴۰۰۰ ارسال لینک را در پیامک خود انجام دهید. دقت داشته باشید براساس سیاست کاری اپراتور های دیگر برای ارسال لینک از سرشماره های دیگر نیاز به ارائه ی مدارک و سفته می باشد که در صورت نیاز می توانید از متخصصان ما مشاوره ی مورد نظر را بگیرید.

 

تمامی پیش شماره های خطوط ارسال پیامک (۱۰۰۰, ۲۰۰۰, ۳۰۰۰, ۵۰۰۰ و ۰۲۱) جهت ارسال پیامک تکی و ارسال پیامک انبوه استفاده می شوند ولی تمامی این پیش شماره ها دارای ویژگی های مشترک به شرح زیر می باشند:

  • این خطوط از نظر کاربرد در پنل پیامک یکسان می باشند.

  • در این خطوط قابلیت ارسال به بلک لیست وجود ندارد. (در صورتی که خط اختصاصی خدماتی داشته باشید به لیست سیاه مخابراتی ارسال پیامک انجام می گردد.)
  • هزینه ی پیامک های ارسال نشده به بلک لیست به صورت خودکار به پنل پیامکی شما بازگشت می خورد.
  • امکان دریافت گزارش دقیق از پیامک های ارسالی و دریافتی وجود دارد.

بله، شما می توانید با توجه به نیاز خود به تعداد دلخواه خط اختصاصی پیامکی خرید نمایید و در زمان ارسال پیامک از این خطوط استفاده نمایید. دقت نمایید که علاوه بر خطوط اختصاصی شما چند خط ارسال پیامک تبلیغاتی عمومی، خط خدماتی عمومی و همچنین خط ارسال پیامک به بلک لیست وجود دارد که می توانید از آن ها نیز استفاده نمایید.

هنوز سوال بی پاسخ دارید؟

کدام پنل اس ام اس متناسب با نیاز شما است؟

همین حالا مشاوره اختصاصی از ما دریافت کنید.

مشاوره رایگان